Testy z filatelie

Známka Malý státní znak

Filatelie je obor zabývající se poštovními známkami a kolky, jejich vzhledem, výrobou a použitím po jejich vydání poštovními úřady. Ačkoli mnoho lidí ztotožňuje filatelii se sbíráním známek, samotná filatelie je poněkud širší pojem. Například filatelista může studovat velmi vzácné známky a ani nepředpokládá, že je bude vlastnit. Některých známek totiž například zbylo jen několik málo exemplářů a ty jsou obvykle v muzeích a soukromých sbírkách.

Stránky FilTest vznikly ve spolupráci s Klubem Mladých Filatelistů ve Znojmě jako moderní verze programu Filtest 2001, který získal mnohá ocenění na filatelistických výstavách.

Partneři